Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2019 proces verbal sedinta 2019-07-09
28 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Lungoci, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
27 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
26 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Fundeni, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
25 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Extindere și modernizare Școală Sfinții Trei Ierarhi în comuna Fundeni , județul Galați ” 2019-07-09
24 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare grup sanitar și asigurare utilități Școală Gimnazială Sfinții Trei Ierarhi Sat Hanu Conachi 2019-07-09
23 / 2019 privind: aprobarea platii , din bugetul local al UAT Fundeni , a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul Regional Apa Galați” , pentru anul 2019 2019-07-09
22 / 2019 privind: aprobarea platii , din bugetul local al UAT Fundeni , a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV GALATI , pentru anul 2019 2019-07-09
21 / 2019 privind: trecerea unui teren în domeniul privat al comunei Fundeni 2019-07-09
0 / 2019 proces verbal 2019-06-20
20 / 2018 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren multisport în comuna Fundeni,jud.Galați” 2018-12-20
19 / 2019 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Împrejmuire teren sport –Incintă școală Hanu Conachi” 2019-06-20
18 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren multisport în comuna Fundeni,jud.Galați” 2019-06-20
17 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Împrejmuire teren sport –Incintă școală Hanu Conachi” 2019-06-20
0 / 2019 proces verbal sedinta 2019-06-18