Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii Amenajare grup sanitar si asigurare utilitati Scoala Gimnaziala Sf.Trei Ierarhi, comuna Fundeni judetul Galati 2019-09-12
40 / 2019 privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al comunei Fundeni 2019-09-12
39 / 2019 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Comunei Fundeni 2019-09-12
38 / 2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei fundeni 2019-09-12
37 / 2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a crditului Rural IFN SA pentru proiectul integrat finantat prin masura 7.2 al comunei Fundeni Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Fundeni judetul galati 2019-09-12
36 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Fundeni, judetul Galati pe anul 2019 2019-09-12
0 / 2019 Incepând cu data de 09.08.2019, hotărârile autorității deliberative, vor fi publicate în secțiunea MONITORUL OFICIAL LOCAL . 2019-08-08
0 / 2019 proces verbal sedinta 2019-07-09
28 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Lungoci, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
27 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
26 / 2019 privind : aprobarea indicatorilor tehnico economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Fundeni, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2019-07-09
25 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Extindere și modernizare Școală Sfinții Trei Ierarhi în comuna Fundeni , județul Galați ” 2019-07-09
24 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare grup sanitar și asigurare utilități Școală Gimnazială Sfinții Trei Ierarhi Sat Hanu Conachi 2019-07-09
23 / 2019 privind: aprobarea platii , din bugetul local al UAT Fundeni , a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul Regional Apa Galați” , pentru anul 2019 2019-07-09
22 / 2019 privind: aprobarea platii , din bugetul local al UAT Fundeni , a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV GALATI , pentru anul 2019 2019-07-09