Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2019 privind: trecerea unui teren în domeniul privat al comunei Fundeni 2019-07-09
0 / 2019 proces verbal 2019-06-20
20 / 2018 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren multisport în comuna Fundeni,jud.Galați” 2018-12-20
19 / 2019 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Împrejmuire teren sport –Incintă școală Hanu Conachi” 2019-06-20
18 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren multisport în comuna Fundeni,jud.Galați” 2019-06-20
17 / 2019 Privind: aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Împrejmuire teren sport –Incintă școală Hanu Conachi” 2019-06-20
0 / 2019 proces verbal sedinta 2019-06-18
15 / 2019 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2019 2019-06-18
16 / 2019 Privind: neasumarea de către Consiliul local al comunei Fundeni a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului ; 2019-06-18
0 / 2019 Proces Verbal sedinta 2019-05-30
14 / 2019 Privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020 –UAT Fundeni ; 2019-05-30
13 / 2019 Privind: acordarea indemnizației de hrană personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fundeni , județul Galați 2019-05-30
12 / 2019 Privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță 2019-05-30
11 / 2019 Privind: stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aparținând u.a.t. comuna Fundeni 2019-05-30
10 / 2019 Privind: aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2019 2019-05-30