Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 Privind: aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor pentru anul competițional 2019, în vederea asocierii dintre comuna Fundeni si Asociația Fotbal Club Unirea Hanu Conachi 2019-05-30
8 / 2019 privind aprobarea bugetului 2019 2019-04-22
7 / 2019 Privind: trecerea din domeniul public al comunei Fundeni în domeniul privat al comunei Fundeni a unui teren în suprafață de 7049 mp situat în CV 13 P 180, înscris în Cartea Funciară a comunei Fundeni 104177 și având număr cadastral 104177 2019-04-22
3101 / 2019 PROCES VERBAL 2019-04-02
0 / 2019 proces verbal 2019-03-28
6 / 2019 Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Demolare, reconstruire și dotare grădiniță, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni, județul Galați ” 2019-02-25
5 / 2019 Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman,sat Hanu Conachi, comuna Fundeni,județul Galați” 2019-02-25
0 / 2019 proces verbal 2019-01-28
3 / 2019 Privind: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Fundeni , județul Galați pentru anul 2019 2019-01-28
4 / 2019 Privind: aprobarea realizării investiției ,,Înființare și extindere rețea distribuție gaze,comuna Fundeni,Județul Galați ”; 2019-01-28
2 / 2019 Privind: aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați ; 2019-01-28
1 / 2019 Privind: stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundeni , județul Galați începând cu data de 01 ianuarie 2019 2019-01-28
0 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-20
41 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-20
0 / 2018 Proces Verbal Sedinta 2018-12-18