Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-18
39 / 2018 Privind: scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate 2018-12-18
38 / 2018 PRIVIND: STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019, LA COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL GALAȚI 2018-12-18
37 / 2018 Privind: aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Fundeni şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2019-2020 2018-12-18
36 / 2018 Privind: aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 , pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local , pentru persoanele beneficiare în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare 2018-12-18
33 / 2018 privind : aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23
32 / 2018 privind : aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Lungoci, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23
31 / 2018 privind : aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Fundeni, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23
30 / 2018 privind : aprobarea necesității și oportunității pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni ,jud.Galați 2018-11-23
29 / 2018 privind : aprobarea necesității și oportunității pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Lungoci, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23
28 / 2018 privind : aprobarea necesității și oportunității pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Fundeni, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23
0 / 2018 proces verbal 2018-11-23
0 / 2018 proces verbal sedinta 2018-11-27
35 / 2018 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-11-27
34 / 2018 SCUTIREA DE LA PLATA CHIRIEI, IMPOZITELOR ȘI TAXELOR PENTRU SUPRAFEȚELE DE TEREN CALAMITATE ÎN PERIOADA 28-30.06.2018 2018-11-27