Cadrul fizico-geografic

Relieful reprezintă o unitate bine individualizată, corespunzatoare luncii Siretului inferior. La sud-vest este reprezentat printr-un şes larg şi terase locale de luncă, iar spre nord, nord-vest de terase uşor mai ridicate unde sunt cantonate şi vestitele dune de nisip de la Hanu-Conachi.
Principalele tipuri de sol din arealul comunei Fundeni sunt:

  • cernoziom castaniu levigat pus nisip, 81%;
  • aluvionar, 12%;
  • nisipuri, 6%;
  • sărături, 1%.

 

Comuna dispune de o frumoasă şi interesantă rezervaţie naturală (declarată zonă rezervată prin Legea nr. 5/2000), nisipurile mişcătoare, flora şi fauna specifică constituind obiectul cercetării multor oameni de ştiinţă.

Înapoi