Economia

Pe teritoriul comunei Fundeni îşi desfasoară activitatea agenţi economici (societăţi comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate) având ca obiect de activitate în principal: comerţul, alimentaţia publică, agricultura, construcţiile, morăritul, prelucrarea laptelui, panificaţia.
Agricultura:
Teritoriul administrativ al comunei Fundeni : total- 4231 ha
Situaţia pe categorii de folosinţă:
Teren agricol: -3179 ha din care:

  • arabil - 2699 ha
  • păşuni, fâneţe - 374 ha;
  • vii, livezi - 106 ha;

Teren neagricol: - 1052 ha din care:

  • păduri - 503 ha;
  • ape - 250 ha;
  • drumuri -61,61 ha;
  • construcţii - 231.39 ha;
  • neproductiv - 6 ha;

Principalele culturi: porumb, orzoaică, floarea-soarelui, lucernă, grâu.
Cresterea animalelor: bovine, porcine, cabaline, pasari, etc..

Înapoi